Training Maxcess – Con Lăn Trục WINertia™ AV

Maxcess WINertia AV-Air Vent Aluminium Dead Shaft Idler
Chạy nhanh hơn tới 7,5 lần với công nghệ con lăn đã được cấp bằng sáng chế

– Maxcess WINertia AV trục lăn bằng nhôm WINertia™ có “Lỗ thông hơi” tích hợp giúp loại bỏ không khí bị mắc kẹt nhanh hơn 7,5 lần so với bất kỳ Trục lăn nào khác trên thị trường. Với khả năng đỗ trên không gấp 15 lần, Con lăn trục chết có lỗ thông hơi Maxcess duy trì lực kéo không đổi. Nó giúp loại bỏ các vấn đề về màng nhựa như trầy xước, trượt, bó và chuyển động từ bên này sang bên kia.

– Con lăn trục Maxcess WINertia AV vượt trội so với rãnh xoắn ốc, nút chai, băng cao su và cuộn tiêu chuẩn. WINertia AV có thể được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng con lăn chạy không tải. Sử dụng Con lăn AV trong bộ mã hóa, cuộn lại, máy in tốc độ cao và thiết bị chuyển đổi với tốc độ chạy từ 500 đến 3400 FPM.

Con Lăn Trục Maxcess WINertia AV

Thông số kỹ thuật:

Maxcess WINertia AV 2.0 x 1.5
Finished Roll Diameter (Wide Web)1.960 / 1.880 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)1.865 / 1.845 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableRing Clip Bore (Bearing Protrusion Available)
Bearing Sizes AvailableSelf-Adjusting: 0.75
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.3No Balance
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = .9995/ .9985)
End CapNo end cap
Approximate Weight.100 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

 

Maxcess WINertia™: 2.5 x 2
Finished Roll Diameter2.5″ -2.36″
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableRing Clip Bore (Bearing Protrusion Available)
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapNo end cap
Approximate weight0.1500 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)
Maxcess WINertia™: 3.1 x 1.5
Finished Roll Diameter (Wide Web)3.040 / 2.985
Finished Roll Diameter (Narrow Web)3.005 / 2.985 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available0.75 in

Self Adjusting, ER, Free Spin

Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight0.150 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

 

Maxcess WINertia™: 3 x 2
Finished Roll Diameter3.140 / 3.050 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapNo end cap
Approximate Weight0.209 Pounds per Inch (without shaft and bearings)

 

Maxcess WINertia™: 3.5 x 2
Finished Roll Diameter (Wide Web)3.570 / 3.470 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)3.470 / 3.450 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight.284 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

Maxcess Việt Nam

Maxcess WINertia AV: 4 x 2
Finished Roll Diameter (Wide Web)4.100 / 3.975 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)3.955 / 3.935 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight.346 Pounds Per Inch (without shaft and bearings)

 

Maxcess WINertia™: 4 x 3
Finished Roll Diameter (Wide Web)4.220 / 4.100 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)4.100 / 4.080 in
Total Indicator Run Out (TIR).0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.5 in, 2.0 in, or 40 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapNo end cap
Approximate Weight0.443 Pounds Per Inch (without shaft and bearings)

 

Maxcess WINertia™: 4.5 x 2
Finished Roll Diameter (Wide Web)4.550 / 4.420 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)4.330 / 4.310 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight0.435 Pounds Per Inch (without shaft and bearings)

 

Maxcess WINertia: 4.5 x 3
Finished Roll Diameter (Wide Web)4.550 / 4.420 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)4.330 / 4.310 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.5 in, 2.0 in, or 40 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapNo end cap
Approximate Weight0.473 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

 

Maxcess WINertia: 5 x 2
Finished Roll Diameter (Wide Web)5.150 / 5.000 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)4.955 / 4.935 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight.502 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

Con Lăn Trục Maxcess WINertia™ AV

Maxcess WINertia AV: 5 x 3
Finished Roll Diameter (Wide Web)5.070 in /4.970 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)4.965 / 4.945 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.5 in, 2 in, 40 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapNo end cap
Approximate Weight0.502 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

 

Maxcess WINertia: 6 x 2
Finished Roll Diameter (Wide Web)6.190 / 6.000 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)5.980 / 5.960 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.0 in, 1.25 in, 25 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight0.690 Pounds Per Inch (without shaft or bearings)

 

Maxcess WINertia: 6 x 3
Finished Roll Diameter (Wide Web)6.100 / 5.990 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)5.970 / 5.950 in
Total Indicator Run Out (TIR)Finished Roll Diameter (Wide Web)
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.5 in, 2.0 in, 40 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight0.693 Pounds Per Inch (Without shaft and bearings)

 

Maxcess WINertia: 8 x 3
Finished Roll Diameter (Wide Web)8.100 / 7.925 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)7.835 / 7.815 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (0.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.5 in, 2.0 in, 40 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995/ 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight1.265 Pounds Per Inch (Without shaft and bearings)

 

Maxcess WINertia: 10 x 3
Finished Roll Diameter (Wide Web)10.100 / 9.900 in
Finished Roll Diameter (Narrow Web)9.850 / 9.830 in
Total Indicator Run Out (TIR)0.0005 Per Foot (.002 Min) Ra
Surface Finish16, 32, 64, or 125 ra
Bore AvailableWINlock Bore
Bearing Sizes Available1.5 in, 2.0 in, 40 mm
Bearing TypeSelf Adjusting, ER, Free Spin
Balanced to Spec G6.32000 FPM (or as specified)
Shaft Diameter Tolerance-0.0005 / -0.0015 (Ex: 1.0″ = 0.9995 / 0.9985)
End CapStandard
Approximate Weight1.481 Pounds Per Inch (Without shaft and bearings)

Maxcess Việt Nam

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ

VPKD: 28/12B đường số 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất – Đặt uy tín lên hàng đầu:

Mobi phone: 0902.567.181 _ Nguyễn Văn Quang

Email: quang@lamgiaphu.com

Skype: quang.lgp

Chịu trách nhiệm nội dung: Mr Quang