Đại Lý Cung Cấp Chỉnh Lưu SAISHEMOK

LGP Trading Co., Ltd là nhà Cung Cấp Chỉnh Lưu SAISHEMOK và các dòng phụ tùng máy móc, linh kiện, thiết bị tự động Chính Hãng_Chất Lượng và độ chính xác cao của các hãng nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong số đó thì SAISHEMOK là những lựa chọn hàng đầu của khách hàng tại Việt Nam.
Dưới đây là một số model thông dụng:
H3200Z
SSR5A
SSR10A
SSR20A
SSR40A
SSR60A


SSR80A
SSR100A
SSR120A
SSR100DA
MCO500-16
MDQ30A-1600V
MDQ50A-1600V
MDQ75A-1600V
MDQ100A-1600V
MDQ150A-1600V
MDQ200A-1600V
MDQ300A-1600V
MDQ500A-1600V
MDQ1000A-1600V
MDQ200A
MDQ300A
MDQ500A
MDS200A
MDS300A
MFQ60A
PD300-16
PD500-16
PK200FG160
PK250HB 160
PK300-16
MTC500-16
MKC500-16
MTA500-16
MKA500-16
MTK500-16
MKK500-16
MTG500-16
MFQ500-16
MDC500-16
MZC500-16
MDA500-16
MZA500-16
MDK500-16


MZK500-16
MTY500-16
MTQ500-16
MFC500-16
MHA500-16
MFA500-16
MHC500-16
MFK500-16
MHK500-16
MFG500-16
MTF500-16
MFY500-16
MFQ2500-16
MTX500-16

Cung Cấp Chỉnh Lưu SAISHEMOK
MDQ100A-1600V
MDQ200A-1600V
MDQ300A-1600V
MDQ500A-1600V
MDS100A-1600V
MDS200A-1600V
MDS300A-1600V
MDS500A-1600V
MFQ60A-1600V
PK25-16
PK40-16
PK55-16
PK70-16
PK90-16
PK110-16
PK135-16
PK160-16
PK182-16
PK200-16
PK250-16
PK300-16
PK330-16
PK400-16
PK500-16
PK600-16
PK800-16
PK1000-16
PK1500-16
PK2000-16
DD300-16
D-SR30MA-6
SKKE760-16
160MT160KB
DH2F200N4S
MDK200A-1600V
MDY200-16
MXG50A-1200V
MXG50A-1200V
MXY50A-1200V


DF50AA160
DF100AA160
DF150AA160
DF200AA160
DF250AA160
DF300AA160
MDG200-16
PWB50A40
PWB100A40
PWB150A40
PWB200A40
PWB250A40
PWB300A40
TM50SA-6
TM100SA-6
TM150SA-6
TM200SA-6
TM250SA-6
TM300SA-6
MTG50-16
MTG100-16
MTG150-16
MTG200-16
MTG250-16
MTG300-16
DF30AA160
DF50AA160
DF75AA160
DF100AA160
DF150AA160
DF200AA160
DF300AA160
DF500AA160
DF1000AA160
DF100AA160
DF50AA160
DF100AA160
DF150AA160
DF200AA160
DF250AA160
DF300AA160
DD200FG160
MDA25A-1600V
MD40AA-1600V
MD55AA-1600V
MD70AA-1600V
MD90AA-1600V
MD110AA-1600V
MD135AA-1600V
MD160AA-1600V
MD182AA-1600V
MD200AA-1600V
MD250AA-1600V
MD300AA-1600V
MD350AA-1600V
MD400AA-1600V
MD500AA-1600V
MD600AA-1600V
MD800AA-1600V
MD1000AA-1600V
MD2000AA-1600V
MD3000AA-1600V
MDD95-16N1