Zahn Cup BYK – Gardner

– Mật độ được định nghĩa là khối lượng tính trên đơn vị thể tích ở nhiệt độ xác định. Muỗng Zahn Cup được sử dụng để kiểm soát chất lượng trong thành phần sơn, bởi vì lỗi sẽ dẫn đến mật độ khác nhau.

Báo giá: Mr Quang: 0902567181

Sản phẩm sẵn có tại:

Công ty TNHH TM - DV Lâm Gia Phú

Địa chỉ: 28/12B, đường số 32, Phường Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3588 0828

Email: info@lamgiaphu.com

Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hãng