Momentive – Keo Tosseal 168 Kính và Kim Loại

Tải Datasheet: Tosseal 168 TDS

Chứng nhận Xanh Singapore: Tosseal 168 (SGBP 4972)

Sản phẩm sẵn có tại:

Công ty TNHH TM - DV Lâm Gia Phú

Địa chỉ: 28/12B, đường số 32, Phường Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3588 0828

Email: info@lamgiaphu.com

Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hãng