Momentive – Keo Tosseal 128 Cửa sổ và Kính

Tải Datasheet: Tosseal 128 TDS

Chứng nhận Xanh Singapore: Tosseal 128 (SGBP 4973)

Sản phẩm sẵn có tại:

Công ty TNHH TM - DV Lâm Gia Phú

Địa chỉ: 28/12B, đường số 32, Phường Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3588 0828

Email: info@lamgiaphu.com

Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hãng