Công đoàn L.G.P – Tổ chức Thiện nguyện thiết thực, kịp thời, hiệu quả

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY LÂM GIA PHÚC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

– Phát huy truyền thống nhân văn “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp và của Công Ty Lâm Gia Phú được dựng xây qua các năm. Hoạt động kinh doanh của Công ty Lâm Gia Phú luôn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện. Những hoạt động mang tính nhân văn này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Điển hình, trong năm 2023, công tác xã hội và từ thiện của công ty Lâm Gia Phú được thực hiện bằng các phần quà có giá trị thiết yếu trong cuộc sống và thăm hỏi các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa dân với dân, nâng cao tinh thần đoàn kết-nghĩa tình.

– Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Công đoàn công ty Lâm Gia Phú phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động về công tác an sinh xã hội giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hoạt động kinh doanh.

– Những hoạt động anh sinh xã hội và tự thiện thiết thực trên địa bàn hoạt động kinh doanh của công ty Lâm Gia Phú đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cản khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chịu trách nhiệm nội dung: Mr Quang