Thiết Bị Bán Dẫn – Chỉnh Lưu Semikron

semikronLGP Trading Co., Ltd là nhà cung cấp máy móc, linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động Chính Hãng_Chất Lượng và độ chính xác cao của những Công ty hàng đầu thế giới .

CẦU CHÌ : cầu chì Siba — cầu chì Bussmann — cầu chì Siemens — cầu chì Ferraz Shawmut — cầu chì Daito — cầu chì Miro — cầu chì Little fuse — cầu chì Weildmuller…..

CẢM BIẾN : cảm biến Gefran — cảm biến Mts — cảm biến Balluff — cảm biến Wenglor — cảm biến Sick — Cảm biến Peperl & Fuchs — Cảm biến Sunx — Cảm biến Fololo — cảm biến Flow — cảm biến –Microsonic — Cảm biến Rosemount — Cảm biến Gems — cảm biến Ege — cảm biến Negele — TIVAL cảm biến — Emerson Viet Nam –cảm biến Megatron — Cảm biến HONSBERG — Leuze cảm biến — cảm biến Crouzet — Keller cảm biến — cảm biến Danahar — cảm biến twk — cảm biến Loadcell — Cảm biến Banner , Cảm biến DEKUMA, Cảm biến Endress + Hauser…

VAN : van Vickers — van Hycon — Gemu Valse — van ilshin — van Kawasaki — van DKC — van Sinon –van kcc — Van Gefa — van Duplomatic — van Orinor — ROSS Van — OCV van điều khiển — Asahi Van –Van Yuji – Kros — TACO Van — Van Tootec — Van Kompass — Yoshitake vavle — Van Koganei — Van KAWASAKI –Van Nichiden — NCD Van điện — Van KITZ, Janatics Valve…

Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu tại thế giới : Germany , American Italia , Philipin, Hàn Quốc, France, India, , Japan, , Switzerland, Taiwan, Mexico, Pháp ,

CẦU CHÌ  : cầu chì Siba cầu chì Bussmann cầu chì Siemens cầu chì Ferraz Shawmut cầu chì Daito cầu chì Miro  cầu chì Little fuse  cầu chì Weildmuller

CẢM BIẾN : cảm biến Gefran  cảm biến Mts -cảm biến Balluff cảm biến Wenglor  cảm biến Sick  Cảm biến Peperl & Fuchs  Cảm biến Sunx  Cảm biến Fololo  cảm biến Flow  cảm biến  Microsonic   Cảm biến Rosemount  Cảm biến Gems cảm biến Ege  cảm biến Negele TIVAL cảm biến Emerson Viet Nam cảm biến Megatron  Cảm biến HONSBERG Leuze cảm biến

Mã Hàng:

 

IGBT SKM100GAL12T4 1200 V – Thiết Bị Bán Dẫn
IGBT SKM100GB063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB123D 1200 V – Thiết Bị Bán Dẫn
IGBT SKM100GB125DN SEMITRANS 2NI 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB12T4 1200 V – Thiết Bị Bán Dẫn
IGBT SKM100GB12T4G 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB12V 1200 V – Thiết Bị Bán Dẫn
IGBT SKM100GB173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM100GB176D 1700 V
IGBT SKM100GD063DL 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM145GAL123D 1200 V
IGBT SKM145GAL176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM145GB066D 600 V
IGBT SKM145GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM145GB176D 1700 V
IGBT SKM150GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GAL12V 1200 V
IGBT SKM150GAR12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GB123D 1200 V
IGBT SKM150GB12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GB12T4G 1200 V
IGBT SKM150GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GB12VG 1200 V
IGBT SKM150GB173D  V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM150GM12T4G 1200 V
IGBT SKM195GAL126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM195GB066D 600 V
IGBT SKM195GB126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL123D 1200 V
IGBT SKM200GAL125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL126D 1200 V
IGBT SKM200GAL12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL12T4 1200 V
IGBT SKM200GAL173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAL176D 1700 V
IGBT SKM200GAR125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GAR12E4 1200 V
IGBT SKM200GAR173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GARL066 T 600 V
IGBT SKM200GB063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB123D 1200 V
IGBT SKM200GB125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB126D 1200 V
IGBT SKM200GB12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB12T4 1200 V
IGBT SKM200GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GB173D 1700 V
IGBT SKM200GB176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM200GM12T4 1200 V
IGBT SKM22GD123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM25GAH125D 1200 V
IGBT SKM25GD125D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GA123D 1200 V
IGBT SKM300GA12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GA12T4 1200 V
IGBT SKM300GA12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GAL063D 600 V
IGBT SKM300GAL123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GAL12E4 1200 V
IGBT SKM300GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GAR063D 600 V
IGBT SKM300GAR12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GARL066 T 600 V
IGBT SKM300GB063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB066D 600 V
IGBT SKM300GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB125D 1200 V
IGBT SKM300GB126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB12E4 1200 V
IGBT SKM300GB12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GB12V 1200 V
IGBT SKM300GBD12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM300GM12T4 1200 V
IGBT SKM400GA123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GA12E4 1200 V
IGBT SKM400GA12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GA12V 1200 V
IGBT SKM400GA173D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAL125D 1200 V
IGBT SKM400GAL12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAL12T4 1200 V
IGBT SKM400GAL12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAL176D 1700 V
IGBT SKM400GAR12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAR12T4 1200 V
IGBT SKM400GAR12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GAR176D 1700 V
IGBT SKM400GARL066T 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB066D 600 V
IGBT SKM400GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB125D 1200 V
IGBT SKM400GB126D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB12E4 1200 V
IGBT SKM400GB12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GB12V 1200 V
IGBT SKM400GB176D 1700 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM400GM12T4 1200 V
IGBT SKM40GD123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM450GB12E4 1200 V
IGBT SKM500GA123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GAL123D 1200 V
IGBT SKM50GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GB063D 600 V
IGBT SKM50GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GB12T4 1200 V
IGBT SKM50GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GD125D 1200 V
IGBT SKM600GA12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GA12T4 1200 V
IGBT SKM600GA12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GA176D 1700 V
IGBT SKM600GB066D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GB126D 1200 V
IGBT SKM75GAL063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GAL123D 1200 V
IGBT SKM75GAR063D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM75GB063D 600 V
IGBT SKM75GB